Hơn 10 năm đi hát, với bao khó nhọc từ cuộc sống, rồi chuyện vươn lên khẳng định trong nghề nghiệp, xem ra với cô gái “gõ đầu trẻ” vùng Kiên Giang ngày nào l...

Ấm siêu tốc là loại thiết bị cực tiện lợi trong mỗi gia đình, tuy nhiên nếu bạn sử dụng không đúng cách, nó sẽ mang đến những hiểm họa khó lường, "mách" cho...